Kuba umubyeyi w’umwana utabyaye ku buryo busesuye

Yanditswe: 23-05-2016

Ukubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye ni uburyo butuma umwana ata burundu isano muzi yari afitanye n’umuryango we w’ibanze. Icyakora guta isano muzi ntibikuraho isano umwana yari afite ku gihugu cye no ku muco wacyo.

Ibisabwa kugira ngo habeho ukubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye
Impamvu zituma habaho kubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye :

Kubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye byemerwa gusa iyo biri mu nyungu z’umwana iyo :

  1. • Ababyeyi be batazwi cyangwa baramutaye byemejwe n’urukiko
  2. • Umwana ari imfubyi kandi adafite abavandimwe ;
  3. • ari umwana uri mu maboko ya Leta

Ukwemererwa gutangwa n’umuyobozi ubifitiye ububasha cyangwa se n’ugirwa umwana
Uko byagenda kose, kubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye bigomba mbere yo gusabwa inzego zibifitiye ububasha, gusuzumwa na Komisiyo y’Igihugu ishinzwe abana. Iyo umwana bagomba kubera umubyeyi afite hejuru y’imyaka cumi n’ibiri (12), ukwiyemerera kwe ni ngombwa keretse gusa iyo adashobora kugaragaza icyo atekereza. Uguhakana kwe guhagarika kugirwa umwana w’umubyeyi utaramubyaye

Ingaruka zihariye ku kugirwa umwana mu buryo busesuye

Uburenganzira n’inshingano by’uwagizwe umwana ku buryo busesuye :

Ukubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye biha uwo mwana n’abamukomokaho uburenganzira n’inshingano bisa n’ibyo bari kugira iyo uwo mwana aba yarabyawe n’abemeye kumubera umubyeyi bataramubyaye.

Icyakora, ukubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye ntibigira inkurikizi ku byabaye mbere yabyo.

Ukubera umubyeyi umwana utabyaye byambura umwana isano n’umuryango we akomokamo ariko ntibimwambura ubwenegihugu nyarwanda.

Guhindura izina :
Kubera umubyeyi umwana utabyaye ku buryo busesuye bishobora guhesha umwana izina ry’uwo mubyeyi yihitiyemo ku nyungu z’umwana

Byakuwe mu musinga w’itegeko rigenga abantu n’umuryango

IBITEKEREZO

  • Andika hano igitekerezo cyawe